اخبار کوتاه

اخبار استان

در پی تفاهم نامه اداره کل زندانها با دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان صورت گرفت: واکسیناسیون کلیه مددجویان اردوگاه حرفه آموزی با هدف مقابله با بیماری هپاتیت و توام (دیفتری و کزاز)

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان، کریم کشته سرپرست اردوگاه حرفه آموزی ...

ادامه مطلب »