اخبار کوتاه

اخبار استان

درپی تفاهم نامه اداره کل زندانهای استان سمنان با دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بهداری اردوگاه واکسن هپاتیت و توام(دیفتری و کزاز) از مرکز بهداشت شهرستان تهیه و کلیه مددجویان را به این نوع واکسن القاء نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان،کریم کشته سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و ...

ادامه مطلب »