بیانیه راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت

این سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود و در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه، نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید. لذا:

۱-  در جهت خدمت رسانی بهتر، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران، امکان نظرسنجی را در سایت فراهم نموده است.

۲- در این تارنما سعی شده است تا کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیری، دسترس پذیری اطلاعات و سایر استانداردهای مربوطه رعایت گردد.

۳-  اصلاح و بهبود روش های ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق وب سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.

۴-  اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و … در وب سایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.

۵-  دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادها و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها در پرتال ستاد سازمان فراهم شده است.

۶- مخاطبان می توانند به منظور ارتباط با مدیر کل زندانهای استان سمنان با شماره تلفن: ۰۲۳۳۳۳۳۴۰۲۲ و ارتباط با اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندانهای استان سمنان با شماره تلفن ۰۲۳۳۳۳۶۰۹۶۸  تماس حاصل نمایند.

۷-  زمینه دریافت پیام مخاطبان از طریق پست الکترونیک info@semnanprisons.ir   پاسخگویی به آنها ایجاد شده است.

۸-  این سازمان کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و … را از طریق درگاه الکترونیک خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

Font Resize