دفتر آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش از ارکان عمده رشد و توسعه­ همه ­جانبه و پایدار محسوب می­گردد و به عنوان، شاخص های مهم برای ارزیابی توسعه و پیشرفت جوامع مورد توجه می باشند.
آموزش و پژوهش در سطح سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که بطور قطع یکی از اصلی ترین گلوگاه های مواجه با مسائل و آسیب­های اجتماعی و پیامدهای آنهاست از اهمیتی وافر برخوردار است. بررسی مستمر برنامه­­ها و روش­های تربیتی اعمال­شده در اصلاح و تربیت مدجویان و به کارگیری اصول و روش­های جدید با بهره گیری از کارکنانی آگاه و توانمند ، یکی از مبانی اصولی ارتقاء خدمات می باشد.
چنانچه آيين نامه اجرايي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور (مصوب 16/11/1364) در بندهایی از ماده 18 و 19 اعلام میدارد:
ماده ١٨: وظايف سازمان به شرح زير مي باشد:
دـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛
ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
ماده ١٩: سازمان مي‌تواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفرشناسانه لازم راساً اقدام نمايد.
تبصره1: كليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور كاربرد عملي داشته باشد.
تبصره٢: منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است كه به فايده مندي فردي و اجتماعي شيوه هاي اجراي کيفرها، مي پردازد.
بر اساس این نیاز و تکالیف محوله، برنامه ریزی برای تحقق خط مشی و اهداف آموزشی و پژوهشی سازمان وظایف اصلی دفتر آموزش و پژوهش سازمان می باشد.
کلیه اطلاعات دفتر آموزش و پژوهش در آدرس www.re-prisons.ir قابل مشاهده است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize