اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی

حسن کریم‌کشته - رییس اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان سمنان

حسن کریم‌کشته – رییس اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان سمنان

زمان ملاقات رییس اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان سمنان

با خانواده مددجویان:

روزهای یکشنبه  و سه‌شنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ در دفتر رئیس اردوگاه

شماره تلفن‌های هماهنگی:

۳۳۶۵۳۷۶۶ – ۰۲۳  /       ۳۳۶۵۳۷۶۷ – ۰۲۳   /   ۳۳۶۵۳۷۶۹ – ۰۲۳

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان:

یکشنبه‌ها: ۹ صبح الی ۱۳ – کابینی >  (بند ۱)

سه‌شنبه‌ها: ۹ صبح الی ۱۳ – کابینی >  (بند ۲)

 

شرایط اعطای ملاقات:

بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها به زوج یا زوجه، پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی انجام میشود. لذا مدیر داخله درخواست مددجویان را اخذ و پس از دریافت نظریه و احراز شرایط، داشتن حسن اخلاق و رفتار مناسب ملاقات حضوری در ماه یک بار و ملاقات کابینی برای تمامی اتاق‌ها و مددجویان انجام می‌شود.

شرایط اعطای ملاقات حضوری: رضایت از نحوه رفتار زندانی و شرکت در برنامه های فرهنگی و  اصلاحی در نظر گرفته شده (ملاقات بصورت ماهانه یکبار) برای تمامی زندانیان همچنین بدستور مقام محترم قضایی ملاقات به وکیل زندانیان و یا به خانواده آنان به‌صورت حضوری بر اساس تشخیص و دستور صادره ملاقات اعطا خواهد شد.

 

آدرس زندان:

سمنان – جنب مهمانشهر افاغنه  – اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان سمنان (مسیر دسترسی: میدان استاندارد)

شماره تلفن‌های زندان:

تلفنخانه: ۳۳۶۵۳۷۶۹ – ۰۲۳  /    ۳۳۶۵۳۷۶۷ – ۰۲۳   /  ۳۳۶۵۳۷۶۶ – ۰۲۳

حفاظت و اطلاعات اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی:  ۵۸۳۹۵۳۲۷ – ۰۲۳

Font Resize