اخبار کوتاه

بازداشتگاه سمنان

سیدهادی نقیبی - رییس بازداشتگاه سمنان

سیدهادی نقیبی – رییس بازداشتگاه سمنان

زمان ملاقات رییس بازداشتگاه سمنان با خانواده مددجویان:

تمامی روزهای هفته از ساعت ۹ الی ۱۳ در دفتر رئیس زندان

شماره تلفن هماهنگی:  ۳۳۴۶۱۰۶۰ – ۰۲۳

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان:

یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها:  ۸ صبح الی ۱۴ –  حضوری

 

شرایط اعطای ملاقات:

بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها به زوج یا زوجه، پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی انجام میشود. لذا مدیر داخله درخواست مددجویان را اخذ و پس از دریافت نظریه و احراز شرایط، داشتن حسن اخلاق و رفتار مناسب ملاقات حضوری در ماه یک بار و ملاقات کابینی برای تمامی اتاق‌ها و مددجویان انجام می‌شود.

شرایط اعطای ملاقات حضوری: رضایت از نحوه رفتار زندانی و شرکت در برنامه های فرهنگی و  اصلاحی در نظر گرفته شده (ملاقات بصورت ماهانه یکبار) برای تمامی زندانیان همچنین بدستور مقام محترم قضایی ملاقات به وکیل زندانیان و یا به خانواده آنان به‌صورت حضوری بر اساس تشخیص و دستور صادره ملاقات اعطا خواهد شد.

 

آدرس بازداشتگاه:

سمنان – میدان کوثر – کوچه شهید قندی ۲ – پلاک ۱۰۳ – بازداشتگاه سمنان

شماره تلفن‌های زندان:

تلفنخانه:  ۳۳۴۶۱۰۶۴ – ۰۲۳

تماس مستقیم با رییس بازداشتگاه سمنان:  ۳۳۴۶۱۰۶۰ – ۰۲۳