زندان شاهرود

امید کهربایی – سرپرست زندان شاهرود

زمان ملاقات رییس زندان شاهرود با خانواده مددجویان:

روزهای یکشنبه  و  چهارشنبه از ساعت ۸/۳۰  الی ۱۴ در دفتر رئیس زندان

شماره تلفن هماهنگی:  ۳۲۳۹۲۶۵۰ – ۰۲۳   (داخلی ۲۰)

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان:

یکشنبه‌ها: ۸ صبح الی ۱۳ – کابینی > (محکومین جرائم عمومی)

یکشنبه‌ها: ۱۳ صبح الی ۱۴ – کابینی > (بند جوانان)

چهارشنبه‌ها: ۸ صبح الی ۱۳ – کابینی > (جرائم موادمخدر و متهمین جرائم عمومی)

چهارشنبه‌ها: ۱۳ صبح الی ۱۴ – کابینی > (بند نسوان)

شنبه‌ها – دوشنبه‌ها – سه‌شنبه‌ها – پنجشنبه‌ها: ۸/۳۰  صبح الی ۱۴ – حضوری

 

شرایط اعطای ملاقات:

بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها به زوج یا زوجه، پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی انجام میشود. لذا مدیر داخله درخواست مددجویان را اخذ و پس از دریافت نظریه و احراز شرایط، داشتن حسن اخلاق و رفتار مناسب ملاقات حضوری در ماه یک بار و ملاقات کابینی برای تمامی اتاق‌ها و مددجویان انجام می‌شود.

شرایط اعطای ملاقات حضوری: رضایت از نحوه رفتار زندانی و شرکت در برنامه های فرهنگی و  اصلاحی در نظر گرفته شده (ملاقات بصورت ماهانه یکبار) برای تمامی زندانیان همچنین بدستور مقام محترم قضایی ملاقات به وکیل زندانیان و یا به خانواده آنان به‌صورت حضوری بر اساس تشخیص و دستور صادره ملاقات اعطا خواهد شد.

 

آدرس زندان:

شاهرود – بلوار دانشگاه – مقابل هتل پارامیدا

شماره تلفن‌های زندان:

تلفنخانه:  ۳۲۳۹۲۶۵۰ – ۰۲۳  /     ۳۲۳۹۲۶۵۱ – ۰۲۳   /   ۳۲۳۹۲۶۵۲ – ۰۲۳

حفاظت و اطلاعات زندان شاهرود:  ۳۲۳۹۲۶۵۳ – ۰۲۳

Font Resize