زندان گرمسار

امیرحسن نیکپو - رییس زندان گرمسار

امیرحسن نیکپو – رییس زندان گرمسار

زمان ملاقات رییس زندان گرمسار با خانواده مددجویان:

روزهای یکشنبه  و  پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲  در دفتر رئیس زندان

شماره تلفن هماهنگی:  ۳۴۵۵۰۰۷۷ – ۰۲۳

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان:

یکشنبه‌ها:  ۸ صبح الی ۱۳ – کابینی

پنجشنبه‌ها:  ۸ صبح الی ۱۳ – حضوری

 

شرایط اعطای ملاقات:

بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها به زوج یا زوجه، پدر و مادر، برادر و خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی انجام میشود. لذا مدیر داخله درخواست مددجویان را اخذ و پس از دریافت نظریه و احراز شرایط، داشتن حسن اخلاق و رفتار مناسب ملاقات حضوری در ماه یک بار و ملاقات کابینی برای تمامی اتاق‌ها و مددجویان انجام می‌شود.

شرایط اعطای ملاقات حضوری: رضایت از نحوه رفتار زندانی و شرکت در برنامه های فرهنگی و  اصلاحی در نظر گرفته شده (ملاقات بصورت ماهانه یکبار) برای تمامی زندانیان همچنین بدستور مقام محترم قضایی ملاقات به وکیل زندانیان و یا به خانواده آنان به‌صورت حضوری بر اساس تشخیص و دستور صادره ملاقات اعطا خواهد شد.

 

آدرس زندان:

گرمسار  – روستای لجران – اداره زندان گرمسار

شماره تلفن‌های زندان:

تلفنخانه:  ۳۴۵۵۰۰۷۶ – ۰۲۳

حفاظت و اطلاعات زندان گرمسار:  ۳۴۵۵۰۰۷۷ – ۰۲۳

Font Resize