کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان

در اجرای بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 5 مصوب شماره 200/145 مورخ 93/6/11 شورای عالی فن آوری اطلاعات و مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 شورای عالی اداری ابلاغیه رئیس محترم جمهور به منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیک این کمیته تشکیل یافته است.

اعضای این کمیته عبارتند از :

خسرو قهرمانی ………………. معاون توسعه مدیریت و منابع  به عنوان عضو کمیته

محمود ضیایی فرد …… مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی  به عنوان عضو کمیته

سیروس شیخ پور …………….. معاون قضایی و اجرای احکام  به عنوان عضو کمیته

سعید زارع زاده …………. مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان دبیرکمیته

نادر محمدی  ……. رئیس گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای به عنوان عضو کمیته

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize