کمیته ساختار و فناوری مدیریتی سازمان

در اجرای بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه شماره 206/93/560 مورخ 93/1/20 شورای عالی اداری به منظور اجرای برنامه های اول،سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری مشتمل بر مهندسی نقش و ساختار سسازمانی و فن آوری مدیریتی این کمیته تشکیل گردیده است.

اعضای این کمیته عبارتند از:

سعید زارع زاده ………………. مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان دبیر کمیته

اسماعیل نوروزی……………… مشاور و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات به عنوان عضو کمیته

خسرو قهرمانی ………………. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان به عنوان عضو کمیته

ابوالفضل حجتی پور ………….. معاون سلامت،اصلاح و تربیت به عنوان عضو کمیته

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize