کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

در اجرای بند (ب) ماده یک مصوبه شماره 192087/ت/50328 ه مورخ 92/12/28 هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 93/10/7 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  جهت ایجاد زمینه های لازم برای حفظ و ارتقاء سلامت اداری و حفظ حقوق مردم این کمیته تشکیل شده است.

اعضای این کمیته عبارتند از :

سیروس شیخ پور ……………… معاون قضایی و اجرای احکام به عنوان عضو کمیته

اسماعیل نوروزی …………….. مشاور و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات به عنوان عضو کمیته

محمد حسین رحیمی …………….. مدیر کل حفاظت و اطلاعات به عنوان عضو کمیته

محسن غیاثی…….. مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان به عنوان عضو کمیته

سیدرضا حسینی ………معاون دفتر نوسازی و تحول اداری به عنوان عضو کمیته

کامران حصادی … ذیحساب سازمان به عنوان عضو کمیته

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize