آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۴

برگزاری جشنواره کبدی مددجویان استان سمنان همزمان با زندانهای مرکزی سراسر کشور

kabedi03

جشنواره ورزش کبدی مددجویان استان سمنان همزمان با زندانهای مرکزی سراسر کشور صبح روز چهارشنبه پانزدهم مهرماه در زندان مرکزی سمنان با حضور مسئولان ادارات کل زندانها و ورزش و جوانان استان برگزار شد.

ادامه مطلب »