بازدید رئیس دانشکده دندانپزشکی سمنان از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

۰۰Daneshgahرئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به اتفاق معاون آموزشی این دانشکده از اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اردوگاه حرفه آموزی سمنان، در ابتدای این بازدید به منظور تعامل و انجام برنامه‌ریزی جهت خدمت رسانی به مددجویان در امور دندانپزشکی صورت گرفت، رئیس اردوگاه گفت: با توجه به اینکه گروهی از مددجویان به خدمات دندان‌پزشکی نیاز دارند ولی به دلیل عدم استطاعت مالی یا شرایط خاص دوران حبس، قادر به تامین هزینه درمانی خود نمی‌باشند، از ریاست دانشکده دندانپزشکی سمنان و همکاران محترم ایشان دعوت خواستار مساعدت در خصوص درمان مددجویان هستیم.

در ادامه دکتر صالحی رئیس دانشکده دندانپزشکی بیان داشت: کلیه زندانیان با همکاری و معرفی اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی می‌توانند جهت تشکیل پرونده به دانشکده دندانپزشکی مراجعه کنند.

در پایان رئیس و معاون آموزشی دانشکده در معیت رئیس و فرمانده یگان حفاظت اردوگاه از کارگاه‌های موجود و زندانیان شاغل در کارگاه‌ها از قبیل جوشکاری، بنایی، تولید شیرینی، آشپزخانه، تولید ترشی‌جات، بلوک زنی، تولید انواع فیلترهای خودروهای سبک، سوله فنی و حرفه ای و بخش‌های مختلف صنایع دستی، اسکاج زنی، خیاطی و فضای سبز و بهداشت داخل بندها بازدید کردند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.