امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری – نرگس اکبری‌نسب (اداره کل)

چکیده:

Logo-Security-Networksامروزه شاهد گسترش حضور کامپیوتر در تمامی ابعاد زندگی خود می‌باشیم. کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشیم تا به صحت گفته فوق بیشتر واقف شویم. همزمان با  گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه های کامپیوتری و به دنبال آن اینترنت (بزرگترین شبکه جهانی)، حیات کامپیوترها و کاربران آنان دستخوش  تغییرات اساسی شده است. استفاده کنندگان کامپیوتر به منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مولفه های تاثیر گذار در تداوم ارائه خدمات در یک سیستم کامپیوتری می باشند. امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله این مولفه ها بوده که نمی توان آن را مختص یک فرد و یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری در هر کشور، مستلزم توجه تمامی کاربران صرفنظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری بوده و می بایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد.

 

کلید واژه:

 امنیت اطلاعات، سیستم‌های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ایمن سازی شبکه‌ها

Article-Download

*****************************************

نویسنده مقاله:

نرگس اکبری نسب

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناس نرم افزار و امنیت اطلاعات اداره کل زندانهای استان سمنان

 ******************************************

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize