روزنامه حمایت: خانواده کارکنان زندان‌ها، همسو با ماموریت‌های سازمانی

Hem-ayat-96-11-23روزنامه حمایت: مدیر‌کل زندان‌های استان سمنان گفت: سازمان زندان‌ها در انجام وظایف خود موفق بوده است زیرا خانواده کارکنان در راه ماموریت‌های سازمان شریک و همراه آنان بوده‌اند. ‌

محمود باهنر در نشست خانواده کارکنان زندان‌های استان سمنان، با بیان اینکه یک سازمان موفق برای رسیدن به اهداف خود، ناگزیر به همسو کردن خانواده کارکنان با ماموریت‌های سازمانی است، اظهار کرد: سازمان زندان‌ها نیز به همین دلیل در انجام وظایف خود موفق بوده است زیرا خانواده کارکنان در راه ماموریت‌های این سازمان، شریک و همراه آنان بوده‌اند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.