برگزاری آزمون جامع ارتقاء سطح تحصیلات زندانیان در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان

برگزاری آزمون جامع ارتقاء سطح تحصیلات زندانیان در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان سمنان

سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان سمنان گفت: آزمون جامع ارتقاء سطح تحصیلات، طبق رایزنی و هماهنگی دوجانبه این مرکز با اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان برای مددجویان در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی زندان‌های استان سمنان، حسن کریم کشته اظهار داشت: این طرح در قالب ارتقاء سطح سواد مددجویان از مقطع ابتدایی به دوره راهنمایی برگزار شده است.

وی با اشاره به شرکت ۵۵ نفر از مددجویان اردوگاه در این طرح جامع، تصریح کرد: پس از ۴ ماه برگزاری دوره‌های آموزشی مربوطه، این آزمون طی ۱۰ روز با حضور ممتحن اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان و مسئولین اردوگاه اخذ گردید.

سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان سمنان یادآور شد: نتایج این آزمون و تعداد مددجویانی که موفق به دریافت مدرک پایان دوره راهنمایی بشوند متعاقبا اعلام خواهد شد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.