اخبار کوتاه

صدور گواهینامه پایان تحصیلات مقطع متوسطه برای مددجویان اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی سمنان

با تعامل اداره آموزش پرورش شهرستان سمنان واردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی سمنان و پیگیری مسئولین اردوگاه به تعداد۲۵نفرازمددجویان باتلاش وهمت مضاعف توانستند از مدرک پنجم ابتدایی به سطح دوره اول متوسطه (سیکل) ارتقاء یابند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان کریم کشته سرپرست اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی عنوان نمود: همه تلاشهای این مرکز بر این بوده تابتوان سطح معلومات و آگاهی مددجویان را ارتقاء داده تا آنها بتوانند مسیر درست زندگی را پیدا نمایند.

وی افزود اکثرمشکلات مددجویان آسیب دیده وبه خطارفته عدم آگاهی مددجویان از تبعات جرایم بوده که می توان باافزایش معلومات و آگاهی آنها این روند را تغییرداد.

درادامه کریم کشته ابرازنمود،تعداد ۲۵ نفرازمددجویان درارزشیابی خرداد۹۷شرکت نموده وموفق به تحصیل گواهی نامه پایان تحصیلات سه ساله دوره اول متوسطه(سیکل)شدند.

لازم به ذکر است هزینه های برگزاری این آزمون توسط انجمن حمایت از زندانیان استان سمنان پرداخت شده است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.