اخبار کوتاه

بازدید رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سمنان وهیات همراه ازاردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی سمنان

 

در راستای تفاهم نامه فی ما بین نهاد کتابخانه های کشور وسازمان زندانها ،رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سمنان وهیات همراه از اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی سمنان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان،مرادی،رئیس اداره کتابخانه های شهرستان سمنان وهیات همراه ازاردوگاه حرفه آموزی سمنان بازدید وقول مساعدت درخصوص تقویت کتابخانه های مشارکتی واعطاء۴۰۰جلدکتاب وتمدید مجوز مشارکتی این مرکز را به این مجموعه صادر نمود.

کریم کشته سرپرست اردوگاه حرفه آموزی وکاردرمانی استان ضمن تقدیر وتشکر از رییس اداره کتابخانه های شهرستان وهیات همراه عنوان نمودهمه میبایست به مفاد ومحتوای کتاب اهمیت داده واین روش درمیان مددجویان فراگیرو یک الگوی مناسب تلقی گردد.

درخاتمه باعنایت به برگزاری مسابقات کتابخوانی رضوی تعداد ۵نفر ازمددجویان ویک نفر ازخانواده پرسنل  این مرکز که بعنوان نفرات برتر،مقام کسب نمودند جوایزی به رسم یاد بود تهیه وبه آنها اعطا گردید.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.