آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۷

شرکت کارکنان و سربازان یگان حفاظت زندانهای استان دربرنامه تیراندازی سالیانه

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان  کلیه کارکنان و سربازان وظیفه یگان حفاظت زندانهای استان به میدان تیر اعزام ودر برنامه تیراندازی سالیانه شرکت کردند .

ادامه مطلب »
Font Resize