اخبار کوتاه

بازدید قضات دادگاه و دادسرای انقلاب از اردوگاه حرفه آموزی و بازداشتگاه سمنان

رئیس دادگاه انقلاب و معاون دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان از اردوگاه حرفه آموزی وبازداشتگاه سمنان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان سمنان رستمی رئیس دادگاه انقلاب و حسام معاون دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای انقلاب سمنان به همراه باهنر مدیر کل زندانهای استان از اردوگاه حرفه آموزی وبازداشتگاه سمنان بازدید و بصورت چهره به چهره با زندانیان گفتگو کردند ومسائل ومشکلات قضایی آنان را مورد بررسی قرار دادند که منجر به آزادی یک نفر از زندانیان شد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.