اخبار کوتاه

بازدید معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف ودبیر حقوق شهروندی دادگستری کل استان سمنان از زندان شاهرود

زندان‌ شاهرود  از سوی معاون قضایی  رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف ودبیر حقوق شهروندی دادگستری کل استان سمنان مورد بازدید قرار گرفت

. دبیرحقوق شهروندی دادگستری استان به همراه باهنر مدیر کل زندانهای استان  در معیت میرزایی رییس زندان از اماکن مختلف زندان شاهرود بازدید کردند و با حضور در داخل بند‌ها و گفتگوی نزدیک با زندانیان، از زحمات و خدمات ارائه شده به زندانیان تقدیر کردند

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.