اخبار کوتاه

گردهمائی فرماندهان یگان حفاظت زندانهای استان سمنان

اولین جلسه گردهمائی فرماندهان یگان حفاظت زندانهای استان با محوریت دستورات هوشیاری  ، بحث وتبادل نظر در خصوص اعتبارات مورد نیاز یگان حفاظت زندانها در راستای ارتقای نظام زندانبانی  به میزبانی زندان شاهرود برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان ، در این جلسه که با حضور مدیر کل،معاون اداری ومالی ،فرمانده یگان حفاظت زندانهای استان ،فرماندهان یگان حفاظت زندانهای تابعه استان تشکیل گردید

باهنرمدیر کل زندانهای استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ۹ماه کلیه فرماند هان یگان ها   تاکید کرد: شأن ومأموریت یگان حفاظت زندانها استقرار اقتدار،نظم وامنیت در زندانها است که علیرغم کمبود نیرو واعتبارات تا کنون مأموریتهای خود را بدرستی انجام داده است .ایشان در ادامه برلزوم توجه بیش از پیش اعتبارات به بخش یگان حفاظت زندانها تأکید کردند .

دراین گرد همایی  سرهنگ سلطانیان فرمانده یگان حفاظت زندانهای استان در همین زمینه خاطرنشان کرد :    فرماند هان یگان حفاظت زندان ها هشدار های امنیتی ابلاغی ازیگان حفاظت سازمان و اداره کل زندان های استان را جدی گرفته و حساسیت ویژه ای نسبت به این موارد اعلامی داشته باشند وی در ادامه نسبت به آموزش تاکید نمودند کرارا می بایست آموزش در دستور کار فرماند هان و پاسیاران در حوزه های مختلف قرار گیرد.

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.