گردهمایی مسئولین حفاظت و بازرسی زندانهای استان سمنان

دومین گردهمایی مسئولین  حفاظت و بازرسی زندانهای استان سمنان با حضور مدیر کل،رئیس حفاظت واطلاعات ،رئیس بازرسی وکارشناسان حفاظت و اطلاعات و بازرسی زندانهای استان در زندان شاهرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان سمنان، در این جلسه محمود باهنرمدیر کل زندانهای استان     ضمن بیان این مطلب که شأن و جایگاه نظارتی حفاظت وبازرسی بایستی همزمان محفوظ بماند گفت: خود مراقبتی و خود کنترلی بایستی در بین نیروها به عنوان یک ارزش تبدیل به فرهنگ شود.

محمود باهنر افزود مسئولین حفاظت و بازرسی بعنوان بازوان توانمند مدیر علاوه برکار نظارتی ، بایستی حمایتهای روانی و آموزشی از نیروها را بر عهده بگیرند تا شاهد پویایی نیروی انسانی در حوزه منابع انسانی باشیم.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل آنها در مجموعه یکی از عوامل موفقیت در امر زندانبانی است ابراز داشت: برای اجرای نظم و امنیت همواره باید در میدان وصحنه مدیریت میدانی داشته باشید.

در ادامه هر یک از حاضران به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize