اخبار کوتاه

شرکت سربازان اردوگاه حرفه آموزی سمنان در اردوی فرهنگی پارک سوکان سمنان

در راستای گرامیداشت روز جوان و ایجاد فضای فرهنگی،ورزشی و ارتقاء وضعیت روحی، تعدادی ازسربازان و پرسنل اردوگاه حرفه آموزی سمنان در اردوی فرهنگی – ورزشی درپارک سوکان سمنان شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی زندانهای استان :کریم کشته ،رئیس اردوگاه حرفه آموزی سمنان گفت اعزام سربازان به اردوی فرهنگی، ورزشی  روحیه سربازان را ارتقاء داده  واین موضوع می تواند بخشی از مشکلات سربازان را کاهش  دهد.

وی افزود این اقدامات میبایست بصورت فصلی با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب و هدفمند صورت گیرد تاهمه پرسنل اعم ازکارکنان و سربازان  شرکت نمایند .

درپایان ازتعدادی از سربازان نمونه با هدایای تقدیر بعمل آمد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.