اخبار کوتاه

مدیر کل زندانهای استان سمنان: حمایت از حقوق شهروندان حتی شامل افرادی که در مظان اتهام قراردارند نیز می شود

اولین نشست مشترک مدیر کل و مسئولین اداره کل زندانها و رؤسای بازداشتگاه های امنیتی وانتظامی استان به میزبانی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان سمنان برگزار شد

در این نشست مدیر کل زندانها ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده توسط مسئولان ، مدیران و مأموران در اداره مطلوب بازداشتگاه ها در سال گذشته تأکید کرد : حمایت از حقوق شهروندان شامل حمایت از حقوق تمامی افراد حتی افرادی که در مظان اتهام قراردارند نیز می شود.

وی با تأکید بر اصل کرامت انسانی متهمان، رسیدگی به موقع  پرونده قضایی زندانیان تحت قرار را از دیگر وظایف بازداشتگاه ها برشمرد و گفت : دقت کامل در اجرای صحیح و بموقع فرآیندهای قضایی متهمان و تشکیل پرونده قضایی برای آنان به عنوان مستندات پرونده با همکاری مراجع محترم قضایی از اصول  ضروری  در رعایت حقوق شهوندی متهمان می باشد.

محمود باهنر با تأکید بر برگزاری دوره های آموزشی قضایی برای مسئولان بازداشتگاه ها بیان کرد : در سال جاری اداره کل زندانها با همکاری قضات برجسته نسبت به برگزاری این دوره ها اقدام خواهد کرد ، تا هرچه بهتر قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه در مقام عمل و اجرا پویا تر شوند.

ارائه آمار روزانه وگزارش حوادث و اتفاقات از سوی مسئولین بازداشتگاه ها از دیگر موارد مورد تأکید مدیر کل زندانها بود.

در بخش دیگری از این  جلسه هر یک از مسئولان اداره کل زندانها از جمله رؤسای ادارات قضایی ، حفاظت و بازرسی و همچنین مسئولین بازداشتگاه های امنیتی و انتظامی به ارائه مطالب مورد نظر خود پرداختند . زمانی ، معاون داستان عمومی و انقلاب مرکز استان با مرور و بازخوانی برخی از مفاد قوانین و آئین نامه های مربوطه بر رعایت اصل حقوق شهروندی و کرامت انسانی تأکید و به سئوالات حاضرین در جلسه پاسخ داد .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize