اخبار کوتاه

درراستای اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان: دادستانهای حوزه قضایی شاهرود، دامغان ،میامی ازاردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی بازدید نمودند

  

باهنر مدیر کل زندانهای استان سمنان ،پارسا فر دادستان عمومی و انقلاب شاهرود،گلی دادستان عمومی و انقلاب دامغان ،عامری دادستان عمومی و انقلاب میامی ،حسام معاون دادستان مرکز استان ،سعدی قاضی اجرای احکام کیفری شاهرود،ایثاری دادیار شعبه ۴دادسرای سمنان و احدی از پرسنل اجرای احکام جهت بازدید و ملاقات زندانیان وبررسی مشکلات قضائی بصورت چهره به چهره وارد اردوگاه و ازنزدیک موانع قضائی را استماع و دستورات لازم را صادر نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان ،باهنر مدیر کل زندانهای استان ضمن تقدیر و تشکر از حضوردادستانهای حوزه قضائی شاهرود، دامغان و میامی و همکارنشان گفت :عرض حضوری بازندانیان ودیدار چهره به چهره باآنان ضمن رفع مشکلات و موانع قضائی باعث تخلیه روانی مددجویان میگردد.

کریم کشته سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان سمنان بابیان این مطلب که دراین بازدید که به مدت ۵ ساعت به طول انجامید درخواست بیش از ۸۰ نفر از زندانیان بررسی و دستورات لازم درخصوص مرخصی، پایان حبس ، رای باز ، آزادی مشروط و غیره داده شد

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.