اخبار کوتاه

جهش تولید در مراکز اشتغال و حرفه آموزی زندانهای استان سمنان

نشستی با حضور شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و باهنر مدیر کل زندانهای استان و موسی زاده مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان سمنان در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان: در نشستی که با حضور شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و باهنر مدیر کل زندانهای استان و موسی زاده مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان سمنان در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد باهنر مدیر کل زندانهای استان ورئیس هیأت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان به بیان تکالیف بنیاد تعاون زندانیان در امر توسعه حرفه آموزی و اشتغال خصوصاً در مزارع کشاورزی و دامداری زندانهای گرمسار و دامغان پرداخت.

در ادامه ،شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برلزوم تقویت کار جهادی و انقلابی در بنیادتعاون برای توسعه اشتغال و حرفه آموزی و همچنین لزوم استفاده از ظرفیت و توان بخشهای مختلف بازرگانی،تعاون، صنایع ، کشاورزی و معادن استان و ارائه گزارش فصلی از اقدامات بعمل آمده در این راستا در شش ماهه اول سالجاری تأکید کرد.

ضمناً دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قول مساعد همکاری و تعامل مراجع قضایی را در صورت ایجاد کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی در زندانهای استان داد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize