اخبار کوتاه

فراخوان دعوت به همکاری به صورت قرارداد کار معین در زندانهای استان سمنان

فراخوان دعوت به همکاری به صورت قرارداد کار معین در اداره کل زندانهای استان سمنان

 

اداره کل زندان های استان سمنان به استناد مجوز شماره ۶۹۷۶۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد تعداد ۱۴ نفر به صورت قرارداد انجام کار معین در مشاغل تخصصی از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی و گزینش به شرح جدول شماره ذیل دعوت به همکاری نماید.


بخش اول: 


شرایط عمومی داوطلبان:


۱-داشتن تابعیت ایران
۲-اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی ( ویژه آقایان)
۵-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
۶-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۷-داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
۸-داوطلبان نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی ، پیمانی  و قرارداد انجام کار معین دستگاه های اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.
۹-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند.
۱۰-داشتن حداقل ۲۰ سال سن و حداکثر ۲۵ سال سن
تبصره: براساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
–فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان ، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر و فرزندان آزادگان یکسال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
–افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
–داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضوردر جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروهیت در جبهه ها
–میزان مدت خدمت ضرورت
–داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزاتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها، شرکت های بیمه های دولتی ، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادر شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلابی اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.


* تذکر ۱: ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام (۹۹/۲/۲۷) می باشد.


* تذکر ۲: خدمت در شغل مراقب اقدامات تامینی وتربیتی زندانها  به صورت نوبت کاری (شیفتی) در محدوده داخل بند ها و زندان ها و تابع دستورالعمل سازمان می باشد و الزامات ذیل در خصوص شغل مزبور ضروری می باشد:
الف: حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر برای آقایان و ۱۵۵ سانتی متر برای بانوان
ب: داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی که می بایست سلامتی و احراز توانایی پذیرفته شدگان در انجام امور به تایید دفتر بهداشت  و درمان سازمان برسد
ج: چنانچه دارای معافیت از خدمت سربازی می باشند صرفاً معافیت های غیر پزشکی مورد تایید است و دارندگان معافیت پزشکی، در صورت تایید دفتر بهداشت و درمان سازمان بکارگیری آنها بلامانع می باشد.

 


بخش دوم

سهمیه استخدامی ایثارگران:

سهمیه استخدامی موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات  رسانی به ایثارگران  به شرح ذیل:

سهمیه استخدامی ایثارگران

تذکر ۱: مراجع تایید مدت حضور  داوطلبانه در جبهه:

۱معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح  در مورد رزمندگان متبوع خود

۲معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی

۳معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

تذکر ۲: مشمولین سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از این سهمیه الزاما بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بیکار ثبت شده باشد، بنابراین به تمامی ایثارگران خواهان بهره مندی از سهمیه استخدامی مذکور توصیه و تاکید می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از طریق سایت ایثار و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود نسبت به مشخص بودن وضعیت شغلی خود و در صورت الزام اصلاح آن اقدام نمایند.

تذکر ۳:  کد شغل محل های مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگری در فهرست مشاغل مورد نیاز مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان جدا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه ، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.

تذکر ۴: کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگری می بایست مستندات مربوطه را به همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام جهت بررسی در موعد مقرر ارسال نمایند.

تذکر ۵: داوطلبان آزاد مجاز به انتخاب کد شغل محل ایثارگران نمی باشند و در صورت انتخاب، کارت ورود به جلسه در آزمون برای آنان صادر نخواهد شد.


بخش سوم

موارد آزمون عبارتند از:

الف: آزمون توانمندی های عمومی شامل:

۱اطلاعات عمومی (۱۰ سئوال)

۲-هوش و استعداد تحلیلی (۱۰ سئوال) که در مجموع به تعداد ۲۰ سئوال طراحی خواهد شد.

 

ب: آزمون تخصصی شامل ۳۰ سئوال از آیین نامه سازمان زندان ها

آزمون به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

آزمون تخصصی با ضریب دو و آزمون توانمندی های عمومی با ضریب یک محاسبه و اعمال خواهد شد.

تذکر: بکارگیری افراد به صورت موقت بوده و هیچگونه تعهد استخدامی را برای اداره کل زندانهای سمنان ایجاد نخواهد کرد.

مدارک مورد نیاز:

۱تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)

۲تصویر آخرین مدرک تحصیلی

۳تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات تصویر آن )

۴تصویر کارت ملی

۵تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (ویژه برادران)

۶دو قطعه عکس ۴ ×۳ جدید، تمام رخ پشت نویس شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود)

۷گواهی اشتغال به کار به صورت غیر رسمی با ذکر مدت اشتغال

تذکر: داوطلبان به هنگام تکمیل برگ درخواست شغل مجاز به انتخاب یک کد شغل محل می باشند و در صورت عدم انتخاب یا انتخاب بیش از یک کد شغل محل مجاز به شرکت در آزمون نبوده و کارت ورود به جلسه شرکت در آزمون برای آنان صادر نخواهد شد.

 

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط مدارک لازم را به ترتیب یاد شده در پاکت قرار داده و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۳/۲۲  با پست سفارشی به نشانی: سمنان ، بلوار قدس، اداره کل زندانهای استان سمنان با کد پستی ۳۵۱۳۶۹۸۷۱۴ ارسال نمایند.

به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر ۱: در روی پاکت ارسالی  عبارت (درخواست شغل از اداره کل زندان های استان سمنان)  درج گردد.  

تذکر ۲: از هر گونه تماس تلفنی و حضوری با این سازمان به منظور پیگیری نتایج درخواست همکاری خودداری گردد.

تذکر ۳: تکمیل فرم ثبت نام، ارسال و اخذ مدارک متقاضی هیچ حقی را برای نامبرده به منظور جذب ایجاد نخواهد کرد.

 

زمان و محل توزیع کارت:

زمان و  محل توزیع کارت از طریق پیامک و درج در سایت اداره کل زندانهای استان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

برگ درخواست شغل


برگ درخواست شغل

 

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize