اخبار کوتاه

اداره کل زندانهای استان سمنان موفق به کسب رتبه در سطح دو حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشمول دریافت لوح استانی سطح دو رعایت حقوق ارباب رجوع شد

اداره کل زندانهای استان سمنان موفق به کسب رتبه در سطح دو حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشمول دریافت لوح استانی سطح دو رعایت حقوق ارباب رجوع شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان سمنان:اداره کل زندانهای استان سمنان موفق به کسب رتبه در سطح دو حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشمول دریافت لوح استانی سطح دو رعایت حقوق ارباب رجوع شد

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

Font Resize