اخبار استان

بازدید معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف ودبیر حقوق شهروندی دادگستری کل استان سمنان از زندان شاهرود

زندان‌ شاهرود  از سوی معاون قضایی  رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف ودبیر حقوق شهروندی دادگستری کل استان سمنان مورد بازدید قرار گرفت

ادامه مطلب »

گردهمایی مسئولین حفاظت و بازرسی زندانهای استان سمنان

دومین گردهمایی مسئولین  حفاظت و بازرسی زندانهای استان سمنان با حضور مدیر کل،رئیس حفاظت واطلاعات ،رئیس بازرسی وکارشناسان حفاظت و اطلاعات و بازرسی زندانهای استان در زندان شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب »

گردهمائی فرماندهان یگان حفاظت زندانهای استان سمنان

اولین جلسه گردهمائی فرماندهان یگان حفاظت زندانهای استان با محوریت دستورات هوشیاری  ، بحث وتبادل نظر در خصوص اعتبارات مورد نیاز یگان حفاظت زندانها در راستای ارتقای نظام زندانبانی  به میزبانی زندان شاهرود برگزار گردید .

ادامه مطلب »