آرشیو برچسب ها: امضاء الکترونیکی

امضاء الکترونیکی (E. Signature) – نرگس اکبری‌نسب (اداره کل)

چکیده: امضای الکترونیکی (Electronic signature) عبارت از داده ای الکترونیکی است که به یک داده پیام ضمیمه می گردد و موجب شناسایی امضا کننده و مبین رضایت او نسبت به مندرجات و محتویات داده پیام است. این امضا به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود. امضای دیجیتال نوعی از امضای ...

ادامه مطلب »
Font Resize