اخبار کوتاه

آرشیو برچسب ها: بازداشتگاه سمنان

حضور دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در بازداشتگاه / فرهنگ‌نیا با زندانیان دیدار کرد

کمال فرهنگ‌نیا دادستان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سمنان به همراه مطوائی رییس شعبه اول دادگاه نظامی ۲ سمنان و نعمتی دادیار ناظر از بازداشتگاه سمنان بازدید کرد.

ادامه مطلب »

بازدید دادستان نظامی استان و هیئت همراه از بازداشتگاه سمنان

کمال فرهنگ نیا دادستان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سمنان به همراه مطوائی رییس شعبه اول دادگاه نظامی ۲ سمنان و نعمتی دادیار ناظر بر بازداشتگاه دادسرای نظامی از بازداشتگاه سمنان بازدید کرد.

ادامه مطلب »

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از بازداشتگاه سمنان بازدید کرد

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور به اتفاق هیئت همراه از قسمت‌های مختلف بازداشتگاه سمنان بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در این مجموعه قرار گرفتند.

ادامه مطلب »